تعرفه های ترجمه رسمی

تعرفه های ترجمه رسمی

ردیف نوع سند هزینه ترجمه (ریال)
 ۱ ریزنمرات دبیرستان،پیش دانشگاهی (هرترم) ۱۰۰۰۰۰
۲ ریزنمرات دانشگاه (هرترم) ۱۲۰۰۰۰
۳ کارت شناسایی ۱۵۰۰۰۰
۴ کارت معافیت ۱۵۰۰۰۰
۵ کارت ملی ۱۵۰۰۰۰
۶ ابلاغیه،اخطار قضایی ۲۰۰۰۰۰
۷ برگه مرخصی ۲۰۰۰۰۰
۸ توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) ۲۰۰۰۰۰
 ۹  جواز اشتغال به کار ۲۰۰۰۰۰
 ۱۰  حکم بازنشستگی (کوچک) ۲۰۰۰۰۰
 ۱۱  دفترچه بیمه ۲۰۰۰۰۰
 ۱۲  دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی ۲۰۰۰۰۰
 ۱۳  ریز نمرات دبستان،راهنمایی (هرسال) ۲۰۰۰۰۰
۱۴ سند تلفن همراه ۲۰۰۰۰۰
۱۵ شناسنامه ۲۰۰۰۰۰
۱۶ فیش مستمری (کوچک) ۲۰۰۰۰۰
۱۷ کارت بازرگانی هوشمند ۲۰۰۰۰۰
۱۸ کارت عضویت نظام مهندسی ۲۰۰۰۰۰
۱۹ کارت نظام پزشکی ۲۰۰۰۰۰
۲۰ کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن ۲۰۰۰۰۰
۲۱ کارت پایان خدمت ۲۰۰۰۰۰
۲۲ گزارش ورود و خروج از کشور ۲۰۰۰۰۰
۲۳ گواهی اشتغال به تحصیل ۲۰۰۰۰۰
۲۴ گواهی تجرد،تولّد،فوت ۲۰۰۰۰۰
۲۵ گواهینامه رانندگی ۲۰۰۰۰۰
۲۶ گواهی ریز نمرات دانشگاهی ۲۰۰۰۰۰
۲۷  گواهی عدم خسارت خودرو (نیم برگ) ۲۰۰۰۰۰
۲۸ گواهی عدم سوء پیشینه ۲۰۰۰۰۰
۲۹ اساسنامه ثبت شرکتها فرمی(هر صفحه) ۳۰۰۰۰۰
۳۰ اوراق مشارکت و اوراق قرضه ۳۰۰۰۰۰
۳۱ انواع قبض(مالیات ،پرداخت بیمه ،آب، برق و…..) ۳۰۰۰۰۰
۳۲ برگ تشخیص مالیات،مالیات قبضی(هر صفحه) ۳۰۰۰۰۰
۳۳ برگ آزمایش پزشکی(کوچک) ۳۰۰۰۰۰
۳۴ برگ جلب ، احضاریه ۳۰۰۰۰۰
۳۵ برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی(هر صفحه) ۳۰۰۰۰۰
۳۶ پروانه دائم پزشکی ۳۰۰۰۰۰
۳۷ پروانه مطب ، پروانه مسئولیت فنی ۳۰۰۰۰۰
۳۸ پروانه نشر و انتشارات ۳۰۰۰۰۰
۳۹ پروانه وکالت ۳۰۰۰۰۰
۴۰ پرینت های بانکی کوچک (تا ۱۰ سطر) ۳۰۰۰۰۰
۴۱ تقدیر نامه و لوح سپاس ،حکم قهرمانی (کوچک) ۳۰۰۰۰۰
۴۲ ثبت علائم تجاری ، ثبت اختراع ۳۰۰۰۰۰
۴۳ جواز دفن ۳۰۰۰۰۰
۴۴ جواز کسب ۳۰۰۰۰۰
۴۵ روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک) ۳۰۰۰۰۰
۴۶ ریز مکالمات تلفن (هر صفحه) ۳۰۰۰۰۰
۴۷ سر فصل دروس (هر صفحه ) ۳۰۰۰۰۰
۴۸ سند وسائط نقلیه سبک ۳۰۰۰۰۰
۴۹ فیش حقوقی(کوچک) ۳۰۰۰۰۰
۵۰ فیش مستمری(بزرگ) ۳۰۰۰۰۰
۵۱ کارت مباشرت ۳۰۰۰۰۰
۵۲ کارنامه توصیفی ابتدائی (هر صفحه) ۳۰۰۰۰۰
۵۳ کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن ۳۰۰۰۰۰
۵۴ گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف ۳۰۰۰۰۰
۵۵ گذرنامه(بدون روادید) ۳۰۰۰۰۰
۵۶ گواهی بانکی یا سپرده بانکی ۳۰۰۰۰۰
۵۷ گواهی پایان تحصیلات کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکترا ۳۰۰۰۰۰
۵۸ گواهی فنی و حرفه ای (یک رو) ۳۰۰۰۰۰
۵۹ گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ) ۳۰۰۰۰۰
۶۰ گواهی ها (سایر موارد) ۳۰۰۰۰۰
۶۱ لیست بیمه کارکنان کوچک (تا ده نفر) ۳۰۰۰۰۰
۶۲ اجاره نامه ، بنچاق و صلح نامه محضری(هر صفحه) ۴۰۰۰۰۰
۶۳ اساسنامه، ثبت شرکت غیر فرمی (هر صفحه) ۴۰۰۰۰۰
۶۴ بیمه شخص ثالث،قرارداد بیمه (هر صفحه) ۴۰۰۰۰۰
۶۵ ترازنامه شرکت ها، اظهارنامه مالیاتی (هر صفحه) ۴۰۰۰۰۰
۶۶ تقدیر نامه (بزرگ) ۴۰۰۰۰۰
۶۷ پروانه پایان کار ساختمان(هر صفحه) ۴۰۰۰۰۰
۶۸ پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان (هر صفحه) ۴۰۰۰۰۰
۶۹ پروانه مهندسی(هر صفحه) ۴۰۰۰۰۰
۷۰ پرینت بانکی بزرگ (بیش از ۱۰ سطر) ۴۰۰۰۰۰
۷۱ حکم اعضای هیئت علمی،حکم کارگزینی ۴۰۰۰۰۰
۷۲ حکم افزایش حقوق،حکم بازنشستگی ۴۰۰۰۰۰
۷۳ دفترچه بازرگانی ۴۰۰۰۰۰
۷۴ روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ) ۴۰۰۰۰۰
۷۵ فیش حقوقی (بزرگ) ۴۰۰۰۰۰
۷۶ قرارداد استخدامی(هر صفحه) ۴۰۰۰۰۰
۷۷ کارت شناسایی کارگاه (هر صفحه) ۴۰۰۰۰۰
۷۸ گواهی پزشکی،گزارش پزشکی،گزارش پزشکی قانونی (هر صفحه) ۴۰۰۰۰۰
۷۹ گواهی حصر وراثت ۴۰۰۰۰۰
۸۰ لیست بیمه کارکنان بزرگ (هر صفحه ) ۴۰۰۰۰۰
۸۱ مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری (هر صفحه) ۴۰۰۰۰۰
۸۲ موافقت اصولی ۴۰۰۰۰۰
۸۳ آگهی تاسیس(ثبت شرکتها،روزنامه رسمی) ۵۰۰۰۰۰
۸۴ اوراق محضری(تعهد نامه،رضایت نامه،استشهادنامه)(هرصفحه) ۵۰۰۰۰۰
۸۵ بارنامه(هرصفحه) ۵۰۰۰۰۰
۸۶ برگ آزمایش پزشکی(بزرگ) ۵۰۰۰۰۰
۸۷ برگ سبز گمرکی(هر صفحه) ۵۰۰۰۰۰
۸۸ برگ نظریه کارشناسی ملک ۵۰۰۰۰۰
۸۹ پروانه بهره برداری (پشت و رو) ۵۰۰۰۰۰
۹۰ جواز تاسیس ۵۰۰۰۰۰
۹۱ دفترچه وکالت ۵۰۰۰۰۰
۹۲ سند ازدواج یا رونوشت آن ۵۰۰۰۰۰
۹۳ سند وسائط نقلیه سنگین ۵۰۰۰۰۰
۹۴ سند مالکیت(دفترچه ای) ۵۰۰۰۰۰
۹۵ قیم نامه (هرصفحه) ۵۰۰۰۰۰
۹۶ گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف ۵۰۰۰۰۰
۹۷ مالیات بر ارث(هر صفحه) ۵۰۰۰۰۰
۹۸ وکالتنامه (نیم برگ) ۵۰۰۰۰۰
۹۹ اظهارنامه،تقاضای ثبت شرکت،شرکت نامه (پشت و رو) ۷۰۰۰۰۰
۱۰۰ اوراق قضایی(دادنامه ،رای دادگاه،پرونده حقوقی)(هر صفحه) ۷۰۰۰۰۰
۱۰۱ سند طلاق یا رونوشت آن ۷۰۰۰۰۰
۱۰۲ سند مالکیت (تک برگی) ۷۰۰۰۰۰
۱۰۳ قرارداد(هر صفحه) ۷۰۰۰۰۰
۱۰۴ وکالتنامه بزرگ (هر صفحه) ۷۰۰۰۰۰