ترجمه غیررسمی

چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم؟

تماس با ما در دفتر ترجمه رسمی شماره ۱۰

ترجمه غیررسمی به ترجمه کلیه اوراق و متونی اطلاق می‌شود که نیاز به ترجمه بر روی سربرگ قوه قضاییه و مهر قوه قضاییه ندارند. کلیه خدمات ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی، شامل ترجمه متون انگلیسی، ترجمه پروژه‌های دانشگاهی، ترجمه مقالات دانشگاهی، ترجمه کاتالوگ، بروشور، ترجمه سایت‌های انگلیسی‌زبان، ترجمه فایل‌های صوتی و … تحت دسته‌بندی ترجمه غیر رسمی قرار می‌گیرند.